پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران ...

پنجشنبه 10 آبان 1397
11:03
نویسنده سایت پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

استقلال دادرس در حقوق ایران

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه..................................................................................................................... .........2

فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام .................................................................. ........9

مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی................................................................. ........16

گفتار اول) دوره عباسیان...................................................................................... ...........17

گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان......................................................................... ...........21

گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی...................................................................... ...........21

الف) سلب استقلال قضات..................................................................................... ..........22

ب) تغییر و تبدیل قضات........................................................................................ .........22

ج) نقض استقلال معنوی......................................................................................... ........24

مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57.......................................................... ......26

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی..................................................................................................31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی.......................................................... .......38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی................................................. ......39

بند سوم: امنیت شغلی............................................................................................... .....41

الف) نحوه گزینش.................................................................................................... ....42

ب) مدت تصدی....................................................................................................... ...44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء.................................................................................... ..44

د) عدم عزل.............................................................................................................. ..45

ه) مصونیت و مسئولیت............................................................................................... 48

و) تامین مالی............................................................................................................. 52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی..................................................................... 53

ز)حق تفسیر قضایی.................................................................................................... 55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات................................................... 62

بند اول: عوامل ایجابی............................................................................................... 62

الف) گزینش قضات.................................................................................................. 63

ب) ارتقای قضات..................................................................................................... 69

ج) تامین مالی قضات................................................................................................ 73

د) مصونیت قضات.................................................................................................... 76

  1. مصونیت شغلی...................................................................................................... 76
  2. مصونیت کیفری..................................................................................................... 78

بند دوم: عوامل سلبی................................................................................................. 79

الف) منع عزل قضات................................................................................................. 80

ب) منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................... 83

ج) منع جمع مشاغل................................................................................................... 86

د) منع فعالیت سیاسی................................................................................................. 87

مبحث دوم: مسئولیت قضات................................................................................. 88

الف) مسئولیت مدنی................................................................................................... 89

ب) مسئولیت کیفری................................................................................................... 91

ج) مسئولیت انتظامی................................................................................................... 96

نتیجه گیری ....................................................................................................................105

پیشنهادها ......................................................................................................................110

فهرست منابع............................................................................................................ 112

چکیده انگلیسی........................................................................................................ 119

چکیده

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

مقدمه


اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

پایان نامه


[ بازدید : 4 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد است. || قدرت گرفته از DeyBlog.ir
× بستن تبلیغات